نمایش دادن همه 8 نتیجه

تست های غیرمخرب جوش

بازرسي چشمي جوش VT Level I,II

100,000 تومان

تست های غیرمخرب جوش

تست آلتراسونيك بتن

100,000 تومان

تست های غیرمخرب جوش

تست آلتراسونیک UT Level I,II

100,000 تومان

تست های غیرمخرب جوش

تست ذرات مغناطیسی MT Level I,II

100,000 تومان

تست های غیرمخرب جوش

تست راديوگرافي صنعتي RT Level I,II

100,000 تومان

تست های غیرمخرب جوش

تست رنگ هاي نفوذي PT Level I,II

100,000 تومان

تست های غیرمخرب جوش

تفسير فيلم راديوگرافي RTI Level I,II

100,000 تومان

تست های غیرمخرب جوش

دوره آلتراسونيك RP2X اتصالات (TYK)

100,000 تومان