دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS

350,000 تومان

مخاطبان دوره:کلیه افرادشاغل درصنعت،دانشجویان رشته های فنی مهندسی،HSE،بازرسی و بهداشت

با شرکت در دوره تربیت کارشناس HSE(شامل 7دوره از جمله دوره HSE-MSمی باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناس HSE به دپارتمان HSEمراجعه نمایید.