دوره آشنایی با تجهیزات دوار-پمپ،کمپرسور،توربین گاز و بخار،فن(پیشرفته)

450,000 تومان

مخاطبان دوره:کلیه افرادشاغل درصنعت نفت وگازوپتروشیمی ودانشجویان ومهندسان مهندسی مکانیک،تاسیسات،رشته های ثابت وکلیه علاقمندان

با شرکت در دوره تربیت کارشناس تجهیزات دوار و ثابت (شامل 3 دوره از جمله دوره تجهیزات دوار پیشرفته می باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناس تجهیزات دوار و ثابت به دپارتمان مهندسی نفت،شیمی و گاز یا دپارتمان مهندسی مکانیک مراجعه نمایید.