دوره جامع آموزشی نرم افزاری ECLIPSE

400,000 تومان

مخاطب دوره :دانشجویان و مهندسان نفت (تمامی گرایش ها)

با شرکت در دوره تربیت کارشناس مهندسی نفت (شامل 8  دوره از جمله دورهECLIPSE می باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناس مهندسی نفت به دپارتمان نفت،شیمی و گاز مراجعه نمایید.