دوره آفلاین آموزش PFD & P&ID

350,000 تومان

مخاطبان:مهندسان فرآیند،طراحان تجهیزات دانشجویان رشته مهندسی شیمی،فرآیندو HSE،گروه های تست و راه اندازی،شاغلین درصنعت نفت وگازدربخش های بهره برداری،تعمیرات ونگهداری،ناظران ایمنی و HAZOP

با شرکت در دوره تربیت کارشناس مهندسی شیمی (شامل 7دوره از جمله دوره PFD &P&ID می باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناس مهندسی شیمی به دپارتمان مهندسی نفت،شیمی و گاز  مراجعه نمایید و یا با شرکت در دوره تربیت کارشناس مهندسی برق (شامل 7دوره از جمله دوره PFD &P&ID می باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دورهتربیت کارشناس مهندسی برق به دپارتمان مهندسی برق  مراجعه نمایید.