ابزار دقیق و Datasheet

450,000 تومان

مخاطبان: دانشجویان رشته های مکانیک، برق، کامپیوتر و ابزاردقیق و تمامی رشته های مرتبط با صنعت و اتوماسیون و ابزاردقیق وشاغلین در صنعت و اتوماسیون و ابزار دقیق

 با شرکت در دوره تربیت کارشناس مهندسی شیمی (شامل 7دوره از جمله دوره ابزاردقیق و دیتاشیت می باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناس مهندسی شیمی به دپارتمان مهندسی نفت،شیمی و گاز  مراجعه نمایید و یا با شرکت در دوره تربیت کارشناس مهندسی برق (شامل 7دوره از جمله دوره ابزاردقیق و دیتاشیت می باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناس مهندسی برق  به دپارتمان مهندسی برق  مراجعه نمایید.