دوره تئوری PIPING (مقدماتی)

350,000 تومان

مخاطبان: کلیه کارشناسان، بازرسان و ناظران شرکت های نفتی و مهندسین رشته های مهندسی مکانیک، شیمی، نفت و پتروشیمی وعلاقمند به PIPING

با شرکت در دوره تربیت کارشناس piping (شامل8 دوره از جمله دوره مقدماتی تئوری PIPINGمی باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناسpiping به دپارتمان مهندسی نفت،شیمی و گاز یا دپارتمان مهندسی مکانیک مراجعه نمایید و یا با شرکت در دوره تربیت کارشناس مهندسی نفت (شامل 8 دوره از جمله دوره مقدماتی تئوری PIPING می باشد) از تخفیف تا سقف 50 %بهرمند شوید ) جهت مشاهده جزئیات دوره تربیت کارشناس مهندسی نفت به دپارتمان نفت،شیمی و گاز مراجعه نمایید.