نمایش دادن همه 12 نتیجه

مهندسی صنایع و مدیریت

مدیریت ادعا Claim

100,000 تومان

مهندسی صنایع و مدیریت

مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK

100,000 تومان

مهندسی صنایع و مدیریت

مدیریت پروژه حرفه ای (PMP)

100,000 تومان

مهندسی صنایع و مدیریت

مدیریت و اجراي پروژه هاي EPC

100,000 تومان

مهندسی صنایع و مدیریت

نرم افزار MS Project

100,000 تومان

مهندسی صنایع و مدیریت

نرم افزار P3 expedition

100,000 تومان
100,000 تومان

مهندسی صنایع و مدیریت

نرم افزار PRIMAVERA

100,000 تومان