نمایش دادن همه 11 نتیجه

بازرسی فنی خوردگی فلزات

بازرسی جوش CWI سطح ۱ و ۲ مطابق با AWS QC-1

100,000 تومان

بازرسی فنی خوردگی فلزات

بازرسی رنگ و پوشش ها سطح ۱ و ۲

100,000 تومان

بازرسی فنی خوردگی فلزات

بازرسی سازه های فلزی

100,000 تومان

بازرسی فنی خوردگی فلزات

بازرسی فنی جوش level I,II

100,000 تومان

بازرسی فنی خوردگی فلزات

توپکرانی هوشمند خطوط لوله

100,000 تومان

بازرسی فنی خوردگی فلزات

خوردگی و راه های پیشگیری از آن

100,000 تومان