نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
ICDL 1&260 ساعت400000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره تئوری ابزار دقیق24ساعت450.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
آموزش ASPEN PLUS16ساعت350000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
نرم افزار COMSOL16ساعت400.000خرداد ماه 1399 جزئیات دوره
نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره تجهیزات دوار(پیشرفته)24ساعت450.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
دوره تجهیزات ثابت16ساعت450.000خردادماه 1399 جزئیات دوره
نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره آمادگی آزمون های استخدامی4ساعت150.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
دوره ایمنی و بازرسی ماشین آلات صنعتی ( جرثقیل، لیف تراک و… )16ساعت350.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
سیستم مدیریت یکپارچه ISO9001 , 14001 , 18001,45001) IMS)24ساعت450.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
دوره تدوین و نگارش HSE Plan16ساعت350.000خردادماه 1399 جزئیات دوره
نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
تفسیر و ارزیابی نمودار های پتروفیزیکی با نرم افزار GEOLOG16ساعت400.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
نرم افزار PIPESIM16ساعت400.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
نرم افزار LANDMARK24ساعت400.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
دوره جامع آموزشی نرم افزاری ECLIPSE16ساعت400.000خردادماه 1399 جزئیات دوره
نرم افزار SAPHIR16ساعت400.000خردادماه 1399 جزئیات دوره
نرم افزار OLGA16ساعت400.000خردادماه 1399 جزئیات دوره
دوره نرم افزاری Petrel16ساعت400.000خردادماه 1399 جزئیات دوره
نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط36ساعت650.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
دوره تئوری ابزار دقیق24ساعت450.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
منابع تغذیه برق اضطراری (ups و دیزل ژنراتور)20ساعت400000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
موتورهای الکتریکی20ساعت400000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
روش های نوین راه اندازی موتورهای الکتریکی (درایوها و سافت استارترها)24ساعت450000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
رله ها و سیستم حفاظت الکتریکی24ساعت450000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره