نام دورهمدت دورهقیمت آزادجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره پیشرفته نرم افزار ASPEN HYSYS16ساعت350.000 جزئیات دوره
دوره مقدماتی آموزش ASPEN HYSYS16ساعت350.000 جزئیات دوره
آشنایی با شیر های صنعتی و کارکرد آنها16ساعت350.000 جزئیات دوره
آموزش PFD & P&ID16ساعت350000 جزئیات دوره
نام دورهمدت دورهقیمت آزادجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره تجهیزات دوار(مقدماتی)24ساعت400.000 جزئیات دوره
نام دورهمدت دورهقیمت آزادجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
ارزیابی و مدیریت ریسک8ساعت300.000 جزئیات دوره
افسر HSE24ساعت450.000 جزئیات دوره
تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS16ساعت350.000 جزئیات دوره
نام دورهمدت دورهقیمت آزادجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
مقدماتی تئوری PIPING18ساعت350.000 جزئیات دوره
نام دورهمدت دورهقیمت آزادجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
مقدماتی تئوری PIPING18ساعت350.000 جزئیات دوره
پیشرفته تئوری PIPING18ساعت400.000 جزئیات دوره
دوره نرم افزاری AUTO CAD 2D&3D 16ساعت400.000 جزئیات دوره
آشنایی با شیر های صنعتی و کارکرد آنها16ساعت350.000 جزئیات دوره
نرم افزار CADWORX(نرم افزار طراحی خط لوله در صنعت PIPING )24ساعت450.000 جزئیات دوره
نرم افزار PDMS(نرم افزار طراحی خط لوله در صنعت PIPING )24ساعت450.000 جزئیات دوره
انتخاب متریال پایپینگ16ساعت350.000 جزئیات دوره
استاندارد های ASME صنعت پایپینگ16ساعت350.000 جزئیات دوره
نام دورهمدت دورهقیمت آزادجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره آفلاین آموزش PFD & P&ID16ساعت350000 جزئیات دوره