نام دورهمدت دورهقیمت آزادتاریخ برگزاریجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
دوره آمادگی آزمون های استخدامی4ساعت150.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
دوره ایمنی و بازرسی ماشین آلات صنعتی ( جرثقیل، لیف تراک و… )16ساعت350.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
سیستم مدیریت یکپارچه ISO9001 , 14001 , 18001,45001) IMS)24ساعت450.000نیمه دوم اردیبهشت 1399 جزئیات دوره
دوره تدوین و نگارش HSE Plan16ساعت350.000خردادماه 1399 جزئیات دوره