نام دورهمدت دورهقیمت آزادجزئیات دوره/ثبت نام آنلاین
ارزیابی و مدیریت ریسک8ساعت300.000 جزئیات دوره
افسر HSE24ساعت450.000 جزئیات دوره
تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS16ساعت350.000 جزئیات دوره